Jaa:

Toimialat

Joensuussa on monia kiinnostavia kasvun mahdollisuuksia eri aloilla. Fotoniikka, biotalous ja ICT ruokkivat uusia innovaatioita ja hyödyttävät teollisuutta. Luonnon läheisessä tapahtumien kaupungissa on paljon potentaalia myös matkailun mekaksi. Lue lisää Joensuun seudun keskeisistä toimialoista.

 

Teknologia ja materiaalit

Teknologia- ja materiaaliosaaminen on Joensuun seudulla vahvaa. Sen kovin kansainvälinen kärki on fotoniikka: Joensuu on Suomen fotoniikan pääkaupunki. Fotoniikan tunnettuja sovellutuksia ovat esimerkiksi valokuitu ja virtuaalitodellisuus. Fotoniikka muovaa parhaillaan ja tulevien vuosikymmenten aikana kokonaisia teollisuudenaloja, terveydenhuoltoa ja ihmisten arkea. Merkittävyytensä vuoksi fotoniikka on nimetty yhdeksi kuudesta avainteknologiasta, joita EU pitää keskeisinä Euroopan tulevaisuuden kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille.

Fotoniikan instituutissa Joensuussa työskentelee puolet Suomen fotoniikan alan noin 30 professorista. Alan tieteellinen kattojärjestö Euroopan Optiikan Seura siirsi päämajansa Saksasta Joensuuhun vuonna 2013. Vetovoimainen osaamiskeskus houkuttelee puoleensa fotoniikkaa hyödyntäviä yrityksiä, esimerkkeinä Nanocomp, Vaisala ja Olympus.

Joensuun Tiedepuisto saattaa yhteen fotoniikan alan huippuosaajia ja asiantuntemuksesta kiinnostuneita yrityksiä. Tiiviit yrityskontaktit ja vuosittainen Forest & Photonics -tapahtuma tarjoavat innovatiivisia keinoja hyödyntää teknologiaa liiketoiminnassa. Olemassa oleva ekosysteemi tuo hyötyjä seudulle sijoittuville uusille yrityksille tuotekehityksen ja kumppanuuksien kautta.

 

Metsäbiotalous

Biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien luonnonvarojen tuottamista ja jalostamista. Suomessa merkittävin uusiutuva luonnonvara on puu, ja Joensuu Suomen metsäpääkaupunki. Pohjois-Karjala on ainoa kaikki metsäalan koulutustasot tarjoava alue Suomessa.

Biotalouden odotetaan luovan uusia työpaikkoja sekä lisäävän vientiä ja hyvinvointia, kun puusta, puukuidusta ja puun ainesosista valmistetut tuotteet korvaavat uusiutumattomia materiaaleja ja fossiilisia polttoaineita.
Uusien biotaloutta edistävien teknologioiden myötä perinteisen metsäteollisuuden sisälle ja ympärille on syntynyt ketteriä innovaattoreita. Uusilla tuotteilla ja prosesseilla on erinomaiset jatkojalostusmahdollisuudet ja globaalit markkinat, joita kasvattaa edessä oleva siirtymä yhä energiatehokkaampiin ja vähähiilisempiin toimintamalleihin.

Biotalouden vaikutukset ulottuvat lukuisille eri aloille, ja biotalouden toimijoita kiinnostavat laajasti esimerkiksi esineiden internet, robotiikka, massadata ja muut digitalisaation mahdollistamat ratkaisut. Joensuussa on metsäbiotalouden ohella erityisen vahva fotoniikkaa eli valotiedettä tutkiva ja hyödyntävä tutkijoiden ja organisaatioiden yhteisö. Forest & Photonics -teema yhdistää näiden alojen tutkijoita ja yrityksiä ainutlaatuisella tavalla.

 

Teollisuus

Joensuun seudulla on monipuolista ja kehittyvää teollisuutta: ICT, metalli- ja muoviteollisuus, metsäteollisuus, rakennusteollisuus ja elintarviketeollisuus. Metalliala ja koneenrakennus ovat merkittävimmät teollisuuden työllistäjät. Vahva ICT-alan osaaminen hyödyttää muita teollisuuden aloja luomalla uusia innovaatioita, tehostamalla tuotantoa ja auttamalla näin kasvua ja kansainvälistymistä.

 

Kauppa ja matkailu

Joensuun on tapahtumien kaupunki, jossa vierailee satoja tuhansia matkailijoita vuosittain niin kotimaasta kuin ulkomailta. Joensuussa tapahtuu ympäri vuoden ja varsinkin suurtapahtumien, kuten *Ilosaarirockin* tai Kontiolahden kansainvälisten hiihtokisojen aikaan kävijöitä on hurjasti. Tapahtumia on myös keskitetty niin, että niiden ympärille rakennetaan kaupunkilaista ja matkailijaa ilahduttava tapahtumien ja palveluiden verkko.

Matkailun megatrendit suosivat Suomea matkakohteena. Pohjois-Karjalan valttikortit ovat muun muassa elämysmatkailussa. Kolin upeita kansallismaisemia tai Bomban luksuskylpylää karjalaiskylän rauhassa kelpaa tulla ihmettelemään kauempaakin. Joensuu on loistava tukikohta Pohjois-Karjalan matkailuun ja sillä on perusedellytykset loistavaksi matkakohteeksi jo itsessäänkin kulttuuritarjontansa, kuten museoiden ja konserttien, sekä kauniiden luontokohteidensa tarjoamien aktiviteettien ansiosta. Joensuun kaupunkia kehitetään paitsi kaupunkilaisia myös matkailua ajatellen, ja esimerkiksi Symmetrinen kaupunki -hanke tuo lisää palveluita ja investointimahdollisuuksia Joensuun asemaseudulle.

 

Hyvinvointi

Suomalaiset elävät entistä pidempään ja haluavat elää entistä terveempinä. Yksi uusi palveluliiketoiminnan potentiaalinen lähitulevaisuuden teema on ikäosaaminen, jossa ikääntyvän väestön tarpeet huomioidaan eri alojen näkökulmasta. Joensuun seudulla soteyritysten yritysrakenne on monipuolinen: alueella on paljon erikokoisia alan yrityksiä, joilla on halua ja kykyä kasvaa sekä tehdä yhteistyötä. Alueella on myös vahva alan osaaminen niin koulutuksen kuin hoivayrittäjyyden perinteenkin ansiosta. Tälle osaamiselle on tarvetta kaikkialla Suomessa.

 

Luovat alat

Joensuun seudulla koulutetaan monien luovien alojen osaajia: alueelta löytyy esimerkiksi musiikin, muotoilun, pelien, tapahtumien, av-tuotannon ja internet-sisältöjen ammattilaisia. Luovien alojen vahvuutena seudulla on monialaisuus ja yhteistyö. Näin luovat alat tuovat lisäarvoa ja liiketoimintaa muille toimialoille. Seudulla on muun muassa kiinnostavia pelialan yrityksiä ja Pohjois-Karjala on kiinnostava alue myös esimerkiksi elokuvatuotantojen ja TV-tuotantojen näkökulmasta, sillä täällä on käytettävissä paitsi alan osaaminen myös ainutlaatuiset järvi- ja vaara-Suomen maisemat.

Voit tutustua Joensuun seudun kasvualoihin tarkemmin Josekin sivuilla.